Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục

Liên tục cập nhật tiến độ Gateway vũng tàu

Tiến độ dự án ngày 7-6-2017
Tiến độ dự án 12-9-2017
Tiến độ dự án ngày 26-10-2017
Tiến độ dự án ngày 5-4-2018
Tiến độ dự án ngày 5-6-2018
Tiến độ dự án ngày 5-6-2018

Tiến độ ngày 23/7/2018
Tiến độ ngày 23/7/2018
Tiến độ 29-8-2018. Đã xây tới tầng 17
Tiến độ 29-8-2018. Đã xây tới tầng 17
Tiến độ 29-8-2018. Đã xây tới tầng 17

Xem thêm: Hình ảnh nhà mẫu dự án Gateway Vũng Tàu

Nguồn: Facebook: Chung Cư Cao Cấp 30 tầng – Gateway Vũng Tàu

Bình luận