Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục

Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục 3

Liên tục cập nhật tiến độ Gateway vũng tàu

Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục 4
Tiến độ dự án ngày 7-6-2017
Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục 5
Tiến độ dự án 12-9-2017
Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục 6
Tiến độ dự án ngày 26-10-2017
Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục 7
Tiến độ dự án ngày 5-4-2018
Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục 8
Tiến độ dự án ngày 5-6-2018
Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục 9
Tiến độ dự án ngày 5-6-2018

Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục 10

Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục 11
Tiến độ ngày 23/7/2018
Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục 12
Tiến độ ngày 23/7/2018
Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục 13
Tiến độ 29-8-2018. Đã xây tới tầng 17
Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục 14
Tiến độ 29-8-2018. Đã xây tới tầng 17
Cập nhật tiến độ dự án Gateway Vũng Tàu liên tục 15
Tiến độ 29-8-2018. Đã xây tới tầng 17

Xem thêm: Hình ảnh nhà mẫu dự án Gateway Vũng Tàu

Nguồn: Facebook: Chung Cư Cao Cấp 30 tầng – Gateway Vũng Tàu

Bình luận