Thiết kế mặt bằng căn hộ Green Star Sky Garden

Căn hộ Green Star Sky Garden được thiết kế với nhiều loại căn hộ, phù hợp với nhiều nhu cầu của khách hàng. Diện tích từ 60 đến 101 m2, từ 2 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ

Căn hộ mẫu A1 của Green Star
Căn hộ mẫu A2 của Green Star
Căn hộ mẫu A3 của Green Star
Căn hộ mẫu A4 của Green Star
Căn hộ mẫu B1 của Green Star
Căn hộ mẫu B2A của Green Star
Căn hộ mẫu B2B của Green Star
Căn hộ mẫu B2C của Green Star
Căn hộ mẫu B2D của Green Star
Căn hộ mẫu B2E của Green Star
Căn hộ mẫu B2F của Green Star
Căn hộ mẫu B3A của Green Star
Căn hộ mẫu B3B của Green Star
Căn hộ mẫu B4A của Green Star
Căn hộ mẫu B4B của Green Star
Căn hộ mẫu C1A của Green Star
Căn hộ mẫu C1B của Green Star
Căn hộ mẫu C1C của Green Star
Căn hộ mẫu C2 của Green Star
Căn hộ mẫu C3 của Green Star

Bình luận