Quyền và nghĩa vụ khi sử dụng đất mà mọi người phải biết?

Quyền và nghĩa vụ khi sử dụng đất mà mọi người phải biết? 1

Trong cuộc đời ai cũng mong muốn có một ngôi nhà. miếng đất xây nhà nhưng có ai tìm hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ khi sử dụng đất không?
Dưới đây BDS Trần Gia sẽ nói rõ hơn về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất cho mọi người quan tâm.

Trong điều 166,170 và 179 của Luật Đất đai 2013 có ghi

Quyền chung của người sử dụng đất bao gồm:

 • Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên chính miếng đất của mình.
 • Được nhà nước giúp đỡ trong cải tạo, bồi bổ nếu đó là đất nông nghiệp
 • Được nhà nước bảo hộ khi xâm phạm quyền lợi về đất đai của mình
 • Được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất
 • Khiếu nại, tối cáo, khởi kiện về hành vi vi phạm quyền sử dụng đất

Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất:

 • Tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ tài chính
 • Bảo vệ đất
 • Không làm tổn hại đến lợi ích của người sử dụng đất có liên quan
 • Tuân theo quy định pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất
 • Giao lại đất khi có quyết định thu hồi hoặc hết thời hạn sử dụng đất
 • Kê khai đăng ký đất đai, làm đầy thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thừa kế, tặng cho quyền sử dụng, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật
 • Sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới, quy định về sử dụng độ sâu và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất.

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất quy định tại điều 166 và 170

 • Người có đất bị thu hồi có quyền tự đầu tư, cho chủ đầu tư thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
 • Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xà, phường, thị trấn với hộ gia đinh, cá nhân khác.
 • Cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác, người VN định cư ở nước ngoài đầu tư tại VN thuê quyền sử dụng đất.
 • Thành viên thuộc nội bộ gia đình được nhà nước giao đất khi chết được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.
 • Thế chấp quyền sử dụng đất.
 • Góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh

xem thêm các dự án tại TP Hồ Chí Minh

Căn hộ Green Star quận 7

Căn hộ La Cosmo tân Bình

Đất nền T&T Long Hậu

Bình luận