Giá và phương thức thanh toán căn hộ Green Star

Giá và phương thức thanh toán căn hộ Green Star 1

Giá căn hộ Green Star quận 7

Căn hộ Green Star Quận 7 được Hưng Lộc Phát đầu tư đầu tư. Dự án đã mở bán đợt 1 thành công, số căn mở bán đợt 1 dự kiến ban đầu của chủ đầu chỉ 200 căn nhưng với số lượng giữ chỗ quá nhiều từ khách hàng nên trong ngày mở bán chủ đầu tư phải buộc bung ra 400 căn cho khách hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ngày mở bán vừa qua Hưng Lộc Phát đã công bố giá chính thức căn thấp nhất có giá 28 tr/m2, căn cao nhất có giá 38tr/m2.

Để nhận bảng giá chi tiết đợt 1 đăng ký tại đây

Phương thức thanh toán căn hộ Green Star đợt 1

Đợt thanh toán Nội dung Phương thức thanh toán Thời gian dự kiến
1 2 50% CK 2% 70% CK 5% 95% CK 9%
Đặt cọc 50 triệu 50 triệu 50 triệu 50 triệu 50 triệu
Đợt 1 Ký TTĐC sau 7 ngày kể từ ngày đặt cọc 10% bao gồm cọc 10% bao gồm cọc 50% bao gồm cọc 70% bao gồm cọc 95% bao gồm cọc
Đợt 2 6% 10% 07/2018
Đợt 3 2% 08/2018
Đợt 4 2% 09/2018
Đợt 5 2% 10/2018
Đợt 6 2% 11/2018
Đợt 7 Hoàn thành móng 2% 10% 12/2018
Đợt 8 2% 01/2019
Đợt 9 2% 02/2019
Đợt 10 2% 03/2019
Đợt 11 2% 04/2019
Đợt 12 3% 10% 05/2019
Đợt 13 3% 06/2019
Đợt 14 3% 07/2019
Đợt 15 3% 08/2019
Đợt 16 3% 09/2019
Đợt 17 3% 10% 10/2019
Đợt 18 3% 11/2019
Đợt 19 3% 12/2019
Đợt 20 3% 01/2020
Đợt 21 3% 02/2020
Đợt 22 3% 10% 10% 03/2020
Đợt 23 3% 04/2020
Đợt 24 07/2020
Đợt 25 10% 10% 08/2020
Đợt 26 Thông báo bàn giao căn hộ. Dự kiến Tháng 10/2020 25% 25% 25% 25% 11/2020
Đợt 27 Thông báo nộp hồ sơ cấp chủ quyền căn hộ 5% 5% 5% 5% 5% 01/2021
Cộng: 100% 100% 100% 100% 100%

 

Bình luận