Cần bán căn hộ The Gold View Quận 4 – 3 tỷ 150

Cần bán căn hộ The Gold View Quận 4 - 3 tỷ 150 15

Cần bán căn hộ The Gold View Quận 4. Các căn dưới đây:

Mã căn hộ Diện tích PN Giá
A3-06-05 117m2 3PN 7,6 tỷ
A3-07-01 50m2 1PN 3,5 tỷ
A3-08-03 81m2 2PN 5,7 tỷ
A1-20-06 80m2 2PN 4 tỷ
A2-23-11 68m2 2PN 3 tỷ8
A2-10-03 68m2 2PN 3 tỷ 650
A2-09-05 92m2 2PN 5 tỷ 2
A3-06-01 50m2 1PN 3 tỷ 2
A3-12-01 50m2 1PN 3 tỷ 150
A3-11-17 81m2 2PN 4 tỷ 8
A3-11-18 81m2 2PN 4 tỷ 8
A3-15-10 81m2 2PN 4 tỷ 7
A3-17-03 81m2 2PN 4 tỷ 5
B-19-10 81m2 2PN 4 tỷ 5
A2-26-03 68m2 2PN 3 tỷ 550
A2-28-06 92m2 2PN 5 tỷ

Các căn trên đã Full nội thất

The Gold View đã được bàn giao xong và đi vào hoạt động.

Liên hệ: 0906367869 để được xem nhà

Cần bán căn hộ The Gold View Quận 4 - 3 tỷ 150 16 Cần bán căn hộ The Gold View Quận 4 - 3 tỷ 150 17 Cần bán căn hộ The Gold View Quận 4 - 3 tỷ 150 18 Cần bán căn hộ The Gold View Quận 4 - 3 tỷ 150 19 Cần bán căn hộ The Gold View Quận 4 - 3 tỷ 150 20 Cần bán căn hộ The Gold View Quận 4 - 3 tỷ 150 21 Cần bán căn hộ The Gold View Quận 4 - 3 tỷ 150 22

 

 

Bình luận